The Journal of Pediatric Research

Clinical, Neuroimaging, And Genetic Features of Patients With L-2-Hydroxyglutaric Aciduria []
. 2017; 4(5): 39-43

Clinical, Neuroimaging, And Genetic Features of Patients With L-2-Hydroxyglutaric Aciduria

Ebru Canda1, Melis Kose1, Havva Yazici1, Esra Er1, Cenk Eraslan2, Sema Kalkan Uçar1, Sara Habif3, Emin Karaca4, Hüseyin Onay4, Ferda Özkinay4, Mahmut Çoker4
1Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Metabolism and Nutrition
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Radiology
3Ege University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry
4Ege University Faculty of Medicine, Department of Genetics

INTRODUCTION: L-2-hydroxyglutaric aciduria (L2HGA) is a rare autosomal recessive encephalopathy caused by mutations in the L-2-hydroxyglutarate dehydrogenase (L2HGDH) gene.
METHODS: Here we discuss the clinical and molecular characteristics in patients with L-2-hydroxyglutaric aciduria.
RESULTS: There are eight patients with L-2- hydroxyglutaric aciduria. Median age was 16 (9.5-37) years. Five of them were female and three of them were male. The main symptoms of the patients were psychomotor retardation (8/8), cerebellar ataxia (5/8), extrapyramidal symptoms (7/8), and seizures (4/8). All patients had behavioral problems. Elevated urinary L-2 hydroxy (OH) glutaric acid was detected and median level of the urine L-2-OH glutaric acid at the diagnosis was 146 (60-1460 nmol/mol creat). Characteristic magnetic resonance imaging findings included subcortical cerebral white matter abnormalities with T2 hyperintensities of the dentate nucleus, globus pallidus, putamen was detected. Two patients have had homozygous R335X, 2 homozygous R282Q, 2 homozygous R302L, and one compound heterozygous P302L/A64T mutation in L2HGDH gene.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Because of the slow progression of the disease the diagnosis of the patients usually delays. L-2-hydroxyglutaric must be considered in the differential diagnosis based on clinical findings and specific findings in cranial MRI. In our study one of our patient has novel mutation.

Keywords: L-2-Hydroxyglutaric aciduria,, ataxia, epilepsia, psychomotor retardation


L-2-Hidroksiglutarik Asidüri Olguları: Klinik, Nöroradyolojik ve Genetik Bulguları

Ebru Canda1, Melis Kose1, Havva Yazici1, Esra Er1, Cenk Eraslan2, Sema Kalkan Uçar1, Sara Habif3, Emin Karaca4, Hüseyin Onay4, Ferda Özkinay4, Mahmut Çoker4
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D, Çocuk Metabolizma ve Beslenme B.D
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji A.D
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya A.D
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik A.D

GİRİŞ ve AMAÇ: L-2-OH glutarik asidüri (L2HGA) otozomal resesif geçişli L-2-hidroksiglutarat dehidrogenaz enzim eksikliği sonucu oluşan doğumsal metabolik hastalıktır. Genel olarak çocukluk döneminde mental gerilik, ataksi ve epilepsi bulguları görülmektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: L2HGA tanılı olgular klinik, görüntüleme ve genetik bulguları ile tartışılmak üzere sunuldu.
BULGULAR: L2HGA tanılı 8 hasta incelendi. Median yaş 16 (9.5-37) yıl idi. Olguların 5’i kız, 3’ü erkekti. Temel klinik bulguların psikomotor gerilik (8/8), serebellar ataksi (5/8), ekstrapiramidal bulgular (7/8) ve nöbet (4/8) olduğu görüldü. Hastaların tümünde davranış problemleri mevcut idi. Hastaların idrar L-2 hidroksiglutarik asit atılımları yüksekti, median 146 (59-1460) nmol/mol kreatinin idi. Kranial MR incelemelerinde subkortikal beyaz cevherde T2 sekanslarda hiperintensite, dentat nukleus, globus pallidus ve putamende sinyal artışı saptandı. İki hastada homozigot R335X, 2 hastada R282Q, 2 hastada R302L ve 1 hastada P302L/A64T bileşik heterozigot mutasyon saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: L2HGA tanısında; genel olarak yavaş ilerleyen bir hastalık olması nedeniyle gecikme görülmektedir. Klinik bulgularla birlikte değerlendirilerek spesifik MR bulguları olan hastalarda L2HGA akılda tutulması gereklidir. Bir hastada daha önce tanımlanmamış mutasyon tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: L-2 hidroksiglutarik asidüri, ataksi, epilepsi, psikomotor gerilik


Ebru Canda, Melis Kose, Havva Yazici, Esra Er, Cenk Eraslan, Sema Kalkan Uçar, Sara Habif, Emin Karaca, Hüseyin Onay, Ferda Özkinay, Mahmut Çoker. Clinical, Neuroimaging, And Genetic Features of Patients With L-2-Hydroxyglutaric Aciduria. . 2017; 4(5): 39-43

Corresponding Author: Ebru Canda, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar