Abstractagent™ - Bildiri özeti nedir?

Bildiri özeti nedir?


Bildiri özetini tarif etmek için öncelikle bildirinin ne olduğunu açıklamak gerekir:

Araştırmacıların kendi alanlarıyla ilgili bir konuda, yenilik getirmek, özgün bir buluşu ortaya koymak ve akademik amaçlı bir toplantıda sunmak üzere, bilimsel bir dille hazırladıkları sunum bildiri ya da tebliğ olarak adlandırılır. Bildiriler, sözlü anlatım şeklinde olabileceği gibi (sözlü sunum) yazılı olarak da icra edilebilirler (poster sunumu). Bunların hangisinin akademik açıdan daha değerli olduğuna dair yazılı bir kural olmamasına karşın sözlü olarak yapılan sunumlar, akademik yükselmelerde önceliklidir.

Bildiride her şeyden önce aranan nitelik, bilimsel bir yenilik getirmiş olması ve orijinal bir konuyu ele almasıdır. Bunun yanında bildiri, bilinen bir konuya yenilik getirme, değişik görüş ve düşüncelerle yeni tezler ortaya koyma, bu tezleri bilimsel delillerle doğrulama veya bir önceki tezi çürütme gibi özellikleri de bünyesinde taşımalıdır.

Bildiriler bir yayın olarak basılabilir, internetten erişime açılabilir veya elektronik bir medya üzerinde dağıtılabilir. Bunların hemen tümü başta belirttiğimiz sözlü veya yazılı sunumun çeşitli uygulamalarıdır. Bu şekilde bildiriler, diğer akademisyenlerin yararlanacağı şekilde sunulmuş olurlar.

Bildiriler bu şekilde yayınlanırken her birine uygun bir başlık ve çalışmayı tanıtıcı bir özet (öz, abstract) yerleştirilir ve bu özet okuyucu için genel bir harita ödevi görür. İyi yazılmış bir özet, okuyucunun, çalışmanın içeriğini kısa zamanda ve hassasiyetle belirlemesine, kendi ilgi alanları ile ilişkisini saptamasına ve böylece tüm dokümanı okuyup okumamaya karar vermesinde etkili olur.

Kongreler için bildiri özeti


Bilimsel kongreler akademik tebliğlerin ilk elden ve en hızlı, en taze şekilde yapılabildiği toplantılardır. Ancak her kongrenin gerek gün ve salon sayısı gibi fiziksel imkanları nedeni ile gerekse de bilimsel kalitesini kontrol etmek amacı ile buralarda tebliğ edilecek bildirileri bir ön elemeden geçirmek gerekir. Bu nedenle davetli konuşmacılar dışındaki istekli yazarlardan, öncelikle tebliğ etmeyi planladıkları bildirileri -belli bir tarihe dek- iletmeleri beklenir.

Bildiri değerlendirmeleri, konunun uzmanı akademisyenlerden oluşan bir "bilimsel değerlendirme komitesi" ya da sık bilinen adı ile "hakem"ler tarafından gerçekleştirilir. Hakemler, her bir bildirinin o toplantıda sunulmaya uygun olup olmadığını değerlendirirler ve buradan çıkan sonuçla, bilimsel komite nihai kararı bildiri sahiplerine iletir.

Sunum yapacak olan yazarın hazırlıklarını tamamlayabilmesi ve bilimsel programın netleşmesi için bildirilerin toplanması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması sürecinin vaktinde tamamlanması son derece önemlidir.

Ancak burada, özellikle çok katılımlı kongrelerde yüzlerce hatta binlerce bildirinin tümüyle okunup değerlendirilmesi pratikte olanaksızdır. Bu nedenle yazarlardan, çalışmanın sadece “özet”ini göndermeleri istenir. Yani hakemler aslında değerlendirmelerini çalışmanın tümü değil, özeti üzerinden yaparlar. Bu nedenle özet yazılırken belirlenmiş kurallara uymak ve çalışmanın tümü hakkında eksiksiz bilgi vermek gerekir.

Bildiriler cebinizde

AbstractAgent Cep uygulamasını kullanarak cep telefonunuza ekleyebilir; gelen bildirileri ve hakem değerlendirmelerini cepten anlık takip edebilirsiniz. Uygulamayı iPhone ve Android marketten ("abstractagent" aratarak) yükleyebilirsiniz.