AbstractAgent [PS-0679]
Mide çıkşında obstriksiyona neden olan duodenal fitobezoar olgusu

Bülent Koca1, Zerrin Yılmaz2
1Bafra Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, Samsun
2Samsun Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi, Anestezi Servisi, Samsun

GİRİŞ:Bezoar bağırsak tıkanıklığına neden olabilen nadir bir durumdur. Bezoar sıklığı %0,4-1 olduğu bildirilmiştir. En sık midede görülmektedir. Duodenumda bezoarlar insidansı çok nadirdir. Literatürde rapor edilen tüm duodenum bezoarlarında, duodenal tümör veya divertikül gibi bir etiyolojik faktördür saptanmıştır. Bizim olgumuzda tespit edilebilen etiyolojik faktör olmaması oluyu daha ilginç kılmaktadır.
AMAÇ: Bu olguyu sunarak, duodenal bezoarların, nedenleri, tanı ve tedavi seçenekleri tartışmayı amaçladık.
OLGU: 47 yaşındaki erkek hasta katı gıdaların tüketiminden sonra şişkinlik, bulantı ve safrasız kusma şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. O son 2 ay içinde 5 kilo kaybetmişti. Hastanın bilinen bir hastalığı ve geçirilmiş ameliyatı yoktu. Tam kan sayımı ve biyokimyasal belirteçler normaldi. Ayakta karın grafisinde bir patoloji saptanmadı. Üst gastrointestinal sistem endoskopisinde duodenum birinci segmentinde yer alan bir fitobezoara saptandı. Lümen bezoar tarafından tamamen tıkanmıştı. Bezoar sneer ve forseps ile parçalanmaya çalışıldı ancak başarılı olunamadı. Duodenumda bezoara neden olabilir patolojilerin varlığını araştırmak için, bilgisayarlı tomografi (BT) yapıldı. BT'de duodenumda hiçbir ek patoloji saptanmadı. Sonra ameliyat gerçekleştirildi. Göbek üzeri medial kesiden girildi. 4 cm dikey kesi ile duodenum açıldı. 4cmx5cm çapında yeşil kahverengi fitobezoar çıkarıldı. Duodenum divertikülü, tümör, web, ülser ya da benzer patolojiler açısından yapılan incelemede herhangi bir patoloji bulunamadı. Hainke mikulichs yöntemi ile piloroplasti yapıldı. Hasta postoperatif 5. gün taburcu edildi.
TARTIŞMA VE SONUÇ: Bezoar sindirilmemiş malzemeler tarafından oluşturulan bir kitledir. Fitobezoar en sık görülen tipidir. Trikobezoar, lactobezoar ve pharmacobezoar diğer önemli türleridir.. En sık mide içinde bulunurlar. Duodenal bezoarlar çok nadir olsa da komplikasyonları son derece ağırdır. Obstrüksiyon, kanama veya perforasyon sık görülen komplikasyonlardır. Karın ağrısı, epigastrik sıkıntı, iştahsızlık, kusma ve mide bulantısı ve ince bağırsak tıkanması duodenal bezoarların ana klinik belirtilerdir.
Duodenal bezoarlar çoğunlukla divertikül, tümör ve darlık veya önceki ameliyatlar (gastrektomi, vagatomi, piloroplasti) gibi patolojiler sonucunda ortaya çıkarlar. Diabetes mellitus, hipoparatiroidizm, hemodiyaliz ve bağ dokusu bozuklukları da gecikmiş mide boşalması neden olarakbezoar oluşumunu arttırabilir. Bizim hastamızda bu predispozan faktörlerin hiçbiri yoktu.
Sadece bezoarı teşhis etmek yeterli değildir. Muhtemel ek patolojiler değerlendirilmeli ve tedavi buna göre planlanmalıdır. Karın tomografisinde bezoarlar tespiti için en iyi tanı yöntemidir. Baryumlu grafiler divertikül teşhisinde özellikle yararlıdır. Endoskopi hem tanı hem de tedavide değerlidir.
Tedavi seçenekleri kimyasal çözünme, endoskopik parçalanma ve cerrahi tedavidir. Biz endoskopik tedavi denedik, ancak başarısız oldu. Bu nedenle cerrahi tedavi uygulanmıştır.
Sonuç olarak, duodenal bezoar normal anatomi ve motiliteye sahip duodenumda da ortaya çıkabilir.

Anahtar Kelimeler: Endoskopi, Duodenum, Fitobezoar

Kapat

Yazdır