Bildiri kabul mektubu örnekleri

Kabul ve ret mektup örnekleri

Bilimsel komite tarafından değerlendirilen bildiri özetleri, -Kongre bilimsel sekreterliğince- sunulmak üzere kabul ya da reddedilir.
Bu karar  yazarlara  yazılı olarak iletilmelidir. Hatta kabul edilen özetlerin sunum şekli, belli ise sunum yeri ve zamanı da mektuba eklenmelidir.

Aşağıda akademik toplantılarda kullanmanız üzere mektup örnekleri verilmiştir. Bunları kendi toplantınıza uyarlayabilirsiniz*.

Sözlü Sunum Kabul Mektupları


Sözlü Sunum Kabul (Türkçe)

Sözlü Sunum Kabul (İngilizce)
   

Poster Sunum Kabul Mektupları


Poster Kabul (Türkçe)

Poster Kabul (İngilizce)

Poster Kabul ve Poster Hazırlama Kuralları (Türkçe)
 

E-Poster Kabul (Türkçe)

E-Poster Kabul (İngilizce)
   

Ret Mektupları


Ret Mektubu (Türkçe)

Ret Mektubu (İngilizce)
   

* Ticari amaçla kullanılmasına izin verilmemiştir.

Sonraki konu: Referanslar

2018 © LookUs Scientific | Site Hakkında
  Kongre Web Sitesi
Dernek Web Sitesi
Webcast ve kongre canlı yayın
Online Kayıt Sistemi
Elektronik Poster (e-poster)
Bilimsel Program Düzenleyici
Online Makale Sistemi
Online Bildiri
Online Bildiri Referansları
Online Hakemli Dergi Referansları
 
Site içeriği kaynak belirtmek şartı ile ticari olmayan çalışmalarda kullanılabilir.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.