[S061]

Atıksu Çamuru Külü ile Kaba Daneli Zemin Karışımının CBR Performansının İncelenmesi

Halil İbrahim Fedakar, Hamza Güllü
Gaziantep Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Gaziantep, Türkiye

Bu çalışmada, farklı oranlarda hazırlanan atıksu çamuru külü-iri daneli zemin karışımlarının Kaliforniya taşıma oranı (CBR) performansı incelenmiştir. Deneylerde kullanılan atıksu çamuru külü miktarı atıksu çamuru külü-iri daneli zemin karışımın kuru ağırlığına göre belirlenmiştir ve %0, %5, %10, %20, %25, %30, %40, ve %50 olmak üzere 8 farklı atıksu çamuru külü oranı kullanılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında, iri daneli zeminin kompaksiyon parametrelerini belirlemek için modifiye proktor deneyi yapılmıştır. Daha sonra, Kaliforniya taşıma oranı deneyleri için atıksu çamuru külü-iri daneli zemin karışımları iri daneli zemine ait optimum su muhtevasında karıştırılarak sıkıştırılmış ve deneyler drenaj koşullarının sağlandığı kabul edilerek numuneler suya bırakılmadan yapılmıştır. Deney sonuçları, farklı oranlarda atıksu çamuru külü kullanımının iri daneli zeminin Kaliforniya taşıma oranı değeri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir.