[S060]

Atıksu Çamuru Külü Kullanımının İri Daneli Zeminin Kompaksiyon Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması

Halil İbrahim Fedakar, Hamza Güllü
Gaziantep Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Gaziantep, Türkiye

Bu çalışmada, farklı yüzdelerde atıksu çamuru külü kullanımının iri daneli zeminin kompaksiyon parametrelerine etkisi araştırılmıştır. Kompaksiyon parametrelerini belirlemek için modifiye proktor deneyleri yapılmıştır. Deneylerde kullanılacak atısu çamuru külü yüzdesi atıksu çamuru külü-iri daneli zemin karışımın kuru ağırlığına göre belirlenmiştir. %0, %5, %10, %20, %25, %30, %40, %50, %60, %70, %80, %90 ve %100 olmak üzere 13 farklı atıksu çamuru külü oranı kullanılmıştır. Deney sonuçları atıksu çamuru külü kullanımının kompaksiyon paramtreleri olan maksimum kuru birim hacim ağırlık ve optimum su içeriği üzerinde önemli etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Atıksu çamuru külü miktarının artışı karışımın maksimum birim hacim ağırlığını azaltırken, optimum su içeriğini artırmıştır.