Türkderm – Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi

Aktinik Keratoz Tedavisinde Topikal Kolşisin ve 5-Fluorourasil Etkinliklerinin Karşılaştırılması [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(1): 44-47

Aktinik Keratoz Tedavisinde Topikal Kolşisin ve 5-Fluorourasil Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Mukaddes Kavala, Gül Yıldırım, Emek Kocatürk
Ssk Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

Aktinik keratoz (AK) tedavisinde en sık kullanılan ilaç olan 5-Fluorourasil (5-FU) krem ile topikal kolşisinin etkinlikleri karşılaştırıldı. Çalışmaya klinik ve histopatolojik tetkikler sonucu AK tanısı konulan 44 hasta alındı. Bir hasta yan etki nedeniyle çalışma dışı bırakıldı. Toplam 43 hastaya %5’lik 5-FU (21 hasta) ve %1’lik kolşisin (22 hasta) 30 gün süre ile günde 2 kez topikal olarak uygulandı. Lezyonlar tedavinin 30. gününde klinik ve histopatolojik olarak değerlendirildi. 5-FU kullanan hastaların 17’sinde (%81), kolşisin kullananların 16’sında (%73) lezyonların tamamen iyileştiği görüldü (p>0.5). Tedavi sonrası alınan biopsi örneklerinde her iki grupta da 14’er hastada (5-FU grubunda %66.7, kolşisin grubunda %63.6) histopatolojik iyileşme saptandı (p>0.5). Her iki grupta da klinik ve histopatolojik iyileşme oranları arasında anlamlı fark saptanmadı. Tedaviye bağlı yan etkilere ve komplikasyonlara rastlanmadı. Bu sonuçlar, %1’lik kolşisin jelin AK tedavisinde kullanılan 5-FU’ya iyi bir alternatif olabileceğini düşündürdü.

Anahtar Kelimeler: Aktinik keratoz, 5-Fluorourasil, kolşisin


Comparison of topical colchicine and 5-fluorouracil in treatment of actinic keratoses.

Mukaddes Kavala, Gül Yıldırım, Emek Kocatürk
Ssk Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği

Background and design: Actinic keratoses (AKs) are precancerous epidermal lesions found most frequently on areas of the skin exposed to the sun. Because of the risk of transformation to squamous cell carcinoma, it is essential to treat all lesions. The aim of this study was to assess the efficacy of 1% topical colchicine gel versus 5% 5-fluorouracil (5-FU) as treatment for AKs. MATERIAL-METHOD: A total of 44 patients applied 5% 5-FU cream or 1% topical colchicine to AK lesions twice a day for 30 days. Clinical symptoms and histopathologic features were assessed after 30 days. 1 of the 5-FU treated patients discontinued treatment owing to adverse event. 43 patients who completed the
study were analysed. RESULTS: After 30 day therapy, clinical improvement was 81% for 5-FU versus 73% for colchicine (p>0.5). The histopathological improvement was 66.7% for 5-FU versus 63.6% for colchicine (p>0.5). No significant statistical difference was found among the groups. No side effects or other complications were observed. CONCLUSION: Application of 1% colchicine gel appears to be a safe and effective alternative to 5-FU used in AKs.

Keywords: Actinic keratoses, 5-fluorouracil, colchicine


Mukaddes Kavala, Gül Yıldırım, Emek Kocatürk. Comparison of topical colchicine and 5-fluorouracil in treatment of actinic keratoses.. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(1): 44-47

Sorumlu Yazar: Mukaddes Kavala


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar