AbstractAgent [PS1-060]
Keratoderma blenorajika: Olgu Sunumu

Sevilay Kilic, Selda Işık, Hatice Reşorlu, Zerrin Öğretmen
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Dermatoloji AD, Çanakkale

GİRİŞ: Reaktif artrit, geçmişte ‘’reiter sendromu’’ olarak adlandırılan ancak şimdilerde ‘’spondiloartrit’’ ailesinin bir üyesi olarak kabul edilen, bir enfeksiyon sonrasında gelişen inflamatuvar artritdir. Tam olarak etyolojisi bilinmemekle birlikte genetik ve çevresel faktörlerin etkisiyle özellikle bakteriyel enfeksiyonlar olmak üzere bazı enfeksiyonlara karşı vücudun immün sisteminde bir bozulmanın sebep olduğu düşünülmektedir (1). Eklem şikayetlerinin eşlik ettiği palmoplantar bölgede eritemli skuamlı döküntüyle seyreden lezyonların ayırıcı tanısında düşünülmesi gereken nadir bir olgu olduğu için sunmayı uygun gördük.

OLGU: 74 yaşında erkek hasta, yaklaşık 2 aydır avuç içlerinde ve ayak tabanlarında eritemli skuamlı plaklar, el ve ayak parmaklarında ağrılı eritemli şişlikler ve dizlerde ağrı şikayeti oluyormuş. Bu şikayetleri nedeniyle dış merkezde kısa süreli prednol tablet tedavisi başlanmış. Özgeçmişinde, beyinde damar tıkanıklığı nedeniyle ecopirin tablet kullanma öyküsü dışında bir özellik yoktu. Vital bulguları stabildi. Dermatolojik muayenesinde palmoplantar bölgede eritemli skuamlı plaklar ve el ve ayak parmaklarında eritemli ağrılı şişlikler mevcuttu (resim1,2). Tetkiklerinde, yapılan biyokimyasal tetkikler, hemogram, sedimentasyon ve CRP normal sınırlardaydı, RF ve anti CCP-2 negatifdi. Bu bulgular eşliğinde hastanın dermatolojik lezyonlarının reaktif artrit ile ilişkili olarak gelişmiş lezyonlar olduğu düşünüldü. FTR konsültasyonu önerisiyle eklem şikayetleri için NSAİİ ve lezyonları için topikal kortikosteroidli ve nemlendirici kremler başlandı.

TARTIŞMA: Reaktif artrit genellikle gastroenterit veya cinsel yolla bulaşan bir hastalıktan sonra görülse de hemen hemen her enfeksiyondan sonra gelişebilir. Bazen herhangi bir enfeksiyona ait hiçbir belirti olmadan da oluşabilir. Sıklıkla diz, el parmakları ve ayak bilekleri gibi eklemlerde ağrı ve şişlik vardır. Reaktif artritli hastaların bazılarında özellikle ayak tabanlarında görülen keratoderma blenorajika olarak isimlendirilen eritemli zeminde veziküler lezyonlar olarak başlayan hiperkeratotik lezyonlar görülür. Ayak baş parmağı, skrotum, penis, avuç içi, gövde ve saçlı deride de görülebilir (2). HLA-B27 geni taşıyanlarda hastalık daha şiddetli seyredebilir. Reaktif artrit tanısı için spesifik bir test yoktur, tanı için klinik bulgular yeterlidir (3). Tedavi reaktif artritin evresine bağlıdır. Erken evrede NSAİİ yeterlidir.

Anahtar Kelimeler: keratoderma, blenorajika, reaktif, artrit


Sunum Detayları:  Poster Numarası: PS1-060
Poster Günü: 20 Ekim 2016 Perşembe
Poster Asım Saati: 07:30
Poster Söküm Saait: 18:00

Kapat

Yazdır