AbstractAgent [EPS-523]
Akut Düşük Ayağa Neden Olan Juksta Faset Kisti

Çetin Akyol1, Aydemir Kale2, Ethem Beşkonaklı1
1Liv hospital, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Ankara
2Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Zonguldak

GİRİŞ VE AMAÇ:Sinovya ve gangliyon kistleri genellikle tendon kılıfı ve eklem çevresindeki dokularda oluşur(2) Histolojik olarak sinovyal kist, sinovya örtüsünün fıtıklaşmasıdır.Gangliyon kisti ise periartiküler fibröz dokunun miksoid dejenerasyonundan veya fibroblastlarca fazla miktarda hiyaluronik asit salgılanması sonucu oluşur. Perinöral kistler MRI ve BT gibi görüntüleme yöntemlerinin kullanımı ile giderek artan biçimde tanı konulmaya başlamış radikülopati ve spondilozun nadir bir nedeni olarak ameliyat edilir hale gelmişlerdir
YÖNTEM:Bir yıldır ara ara bel ağrısı yakınması olan hasta ağır kaldırma sonrası sol ayağında ani elektriklenme hissetmiş. Ardından sol ayak bileğini haerket ettirememiş. Sol ayak diz altında uyuşma da hisseden hasta acil servise başvurdu.Hastanın yapılan muayenesinde sol ayak başparmak dorsal fleksiyonu 0/5 kas gücünde, ayak dorsal fleksiyonu 1-2/5 kas gücündeydi. Solda L5 dermatomlarında hipoestezi mevcuttu. Laseque solda 10 derecede (+).
BULGULAR:Hastanın çekilen lomber MR’ında L4-L5 düzeyinde sol faset eklem komşuluğunda yaklaşık 8x8 mm boyutlarında T1A’da hipointens, T2A’da hiperintens kistik lezyon dikkati çekmiştir. Hasta bu bulgularla acil olarak ameliyata alındı. Ameliyatta flavum altında köke süperiordan bası yapan kist total eksize edildi. Diskektomi yapılmadı. Post op nörolojik defisiti tam düzelen hasta taburcu edildi.
TARTIŞMA VE SONUÇ:Sinovya ve gangliyon kistleri genellikle tendon kılıfı ve eklem çevresindeki dokularda oluşur. Histolojik olarak sinovyal kist, sinovya örtüsünün fıtıklaşmasıdır.Gangliyon kisti ise periartiküler fibröz dokunun miksoid dejenerasyonundan veya fibroblastlarca fazla miktarda hiyaluronik asit salgılanması sonucu oluşur. Lomber Disk Hernilerinin aksine spontan düzelme izlenmez. Perinöral kistler MRI ve BT gibi görüntüleme yöntemlerinin kullanımı ile giderek artan biçimde tanı konulmaya başlamış radikülopati ve spondilozun nadir bir nedeni olarak ameliyat edilir hale gelmişlerdir.


Anahtar Kelimeler: Juksta faset kist, düşük ayak, perinöral kist

Kapat

Yazdır