AbstractAgent [SS-041]
Kafa kaidesi menenjiomlarına ekstended endoskopik yaklaşım

Aykut Gökbel, Burak Çabuk, İhsan Anık, Savaş Ceylan
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kocaeli

GİRİŞ VE AMAÇ:Kafa kaidesi menenjiomları, anterior orta hat, orta orta hat ve posterior orta hat lezyonları olarak sınıflandırılabilir. Bu bölge lezyonlarını anterior ve orta orta hatta olfaktor oluk, tüberkülüm sella, planum sfenoidale ve kavernosfenoid menenjiomlar, posterior orta hatta ise klival ve petroklival menenjiomlar oluşturmaktadır. Bu bölgelere uyguladığımız ekstended endoskopik yaklaşımla ilgili deneyimlerimiz sunmayı amaçladık.
YÖNTEM:Kliniğimizde 1997 – Şubat 2016 tarihleri arasında endoskopik transsfenoidal cerrahi uygulanan 1474 olgudan 40’ı kafa kaidesi menenjiomlarıdır. Bu olgulardan 1’i anterior orta hat yerleşimli olfaktor oluk menenjiomu, 34’ü orta orta hat yerleşimli tüberkülüm sella menenjiomu, geri kalanı posterior orta hat yerleşimli olup 1’i klivus menenjiomu, 3’ü kompleks (petroklival+kavernöz) menenjiom ve 1’i kavernosfenoid menenjiomdur.
BULGULAR:Kafa kaidesi menenjiomları en sık görme bozukluğu, baş ağrısı ve endokrin disfonksiyon ile başvurmaktadır. Biz, olfaktor oluk menenjiomlarında ekstended endoskopik yaklaşımı, tüberkülüm sella menenjiomlarında transsellar infrakiasmatik koridor yaklaşımı, diğer kafa kaidesi menenjiomlarında endoskopik transklival yaklaşımı kullandık. Kliniğimizde opere edilen 40 olgudan 3’ü rinore nedeniyle tekrar opere edildi ve 2 olgu diabetes insipidus nedeniyle takip edildi.
TARTIŞMA VE SONUÇ:Ekstended endoskopik yaklaşımın; direkt ekstraserebral yaklaşım olması, minimal beyin manipulasyonu ve düşük komplikasyon oranı ile anterior ve orta orta hat kafa tabanı menenjiomlarında seçilmiş vakalarda uygulanabilir bir yaklaşım olmasının yanında posterior orta hat kafa tabanı lezyonlarında daha geniş kullanım alanı vardır.


Anahtar Kelimeler: klivus,menenjiom,tüberkülüm sella


Sunum Detayları:  Sunum Numarası: SS-041
Oturum Adı: Sözlü Bildiriler 4 / NÖROONKOLOJİ
Sunum Günü: 10.Nis.16
Sunum Saati: 14:20 - 14:25
Salon Adı: Kırmızı Salon

Kapat

Yazdır