AbstractAgent [EPS-320]
Asendan Seeding (Ekim) Metastaz Gösteren Spinal Kordoma: Olgu Sunumu

Anas Abdallah1, Erhan Emel1, Fatih Çelebi2, Betül Güler Abdallah1
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ VE AMAÇ:Seeding (ekim) metastaz santral sinir sistemi (SSS) tümörlerinden özellikle yüksek gradeli glial tümörlerinde görülen bir hadisedir. Ekim metastazlar, iki şekilde nöral aks üzerinde ya desendan (en sık) yada asendan (daha ender) olarak gerçekleşebilir. Bu yazıda 65-yaşında erkek hasta sakral kitlesi nedeniyle 2001 yılında gross-total rezeksiyon gerçekleştirilip 10 yıl ve 4 yıl sonrası nüks ve nüks ile asendan seeding metastaz tümör saptanan olgu sunulmuştur.
YÖNTEM:65-yaşında erkek hastanın 6 aydır bel ve sağ bacak ağrısı nedeniyle 2001 yılında çekilen MRG’inde sakral tümör saptandı. S1-2 laminektomi yapılıp mikroskobik eksizyonun ardından RTP görüldü. 10 yıl sonra bel ağrısı başlamış ve takip edildiği merkez tarafından kontrastlı lomber MRG çektirilip tarafımıza yönlendirildi. MRG’inda nüks sakral kitle saptandı. Nüks kitleye mikroskobik eksizyonun ardından RTP uygulandı. 4 yıl sonra bel ağrısı ve sağ bacakta daha belirgin olmak üzere her iki bacak ağrı nedeniyle çekilen MRG’inda nüks sakral kitle ve L4 düzeyinde sağ L4 pedikülü erode eden kitle saptandı.
BULGULAR:Hastanın ilk anterior yaklaşım ile nüks sakral kitlenin eksize edilerek anterior komponenti serbestleştirildi. İki hafta sonrasında posterior yaklaşım ile L4 düzeyindeki tümörü ve sakral kitlenin posterior komponenti GTR ardından sağ L4 ve S1’e unilateral stabilizasyon yapıldı. PO6.günü kas gücü: tam ağrılarında belirgin azalma. PO 1.ayında sakral ameliyat insizyonunda yara yerinde akıntı nedeniyle yatırıldı. Yara yeri debride edilerek PO5.gününde şifa ile taburcu edildi. Hastanın 12.ay kontrol MRG’inde rezidü veya nüks kitle saptanmadı.
TARTIŞMA VE SONUÇ:Seeding metastazı engellemek amacıyla tümör başka yerlere bulaşmadan, BOS içine ekim yapmadan en-blok rezeksiyon ile total çıkarılması önerilir. Spinal kordomalar asendan seeding metastazı yapabilen tümörler arasında ele alınabilir.


Anahtar Kelimeler: Spinal kordoma, asendan seeding metastazı, gross-total rezeksiyon, nüks

Kapat

Yazdır