AbstractAgent [EP-069]
Akciğer Lenfanjiyoleyomiyomatozis (Olgu Sunumu)

Saltuk Buğra Kaya1, Zeynep, Orhan2, Erdal Kaysoğdu2, Mehmet Özgel3, Süleyman Savaş Hacıevliyagil1, Ünal Akel1, Ömer Kaya1, Zeynep Ayfer Aytemur1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya
2Malatya Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Malatya
3Malatya Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Malatya

Lenfanjiyoleyomiiyomatosiz (LAM) hastalığı özellikle genç kadınları etkileyen ve genellikle solunum yetmezliğiyle sonuçlanan bir hastalıktır.
33 yaşında kadın hasta öksürük ve geniz akıntısı şikayetleri nedeniyle ikinci basamak hastanede göğüs hastalıkları polikliniğine başvuruyor. Hastanın yapılan radyolojik tetkiklerinde akciğer grafisininde bilateral yaygın kistik lezyonlar tespit edilince hasta kliniğimize yönlendiriliyor. Hastanın anamnezinde 10 yıldır nefes darlığının olduğu son zamanlarda hareketle bu şikayetinde artma olduğunu ifade ediyor. Hasta 16 yıl önce polikistik over sendromu tanısı alıp 13 yıl aralıksız kombine oral kontraseptif kullandığını, son 3 yıldır tadaviyi bıraktığını ifade ediyor. Yaklaşık 10 ay önce doğum yapan hastanın 14 paket yıl sigara kullanımı mevcut. Hastanın fizik muayanesinde solunum sesleri normal olup ek ses alınamadı. Toraks Bilgisayarlı Tomograsinde bilateral yaygın ince duvarlı kistik lezyonlar ve lezyonlar arasında yapısı korunmuş parankim dokusu mevcut (Resim 1). Hastanın kliniği ve radyolojik tetkikleri korele edildiğinde hastaya lenfanjiyoleyomiiyomatosiz (LAM) tanısı konuldu.
Nadir görülen bir hastalık nedeniyle literatür eşliğinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Lenfanjiyoleyomiiyomatosiz, ince duvarlı kistik lezyonlar, kadın cinsiyeti, kombine oral kontraseptif kullanımı, gebelik

Kapat

Yazdır