AbstractAgent [SS023]
Astım Kontrol Testinin Türkçe versiyonun geçerlilik ve güvenilirliği

Mehmet Atilla Uysal1, Dilşad Mungan2, Arzu Yorgancıoğlu3, Füsun Yıldız4, Metin Akgün5, Bilun Gemicioğlu6, Gülcihan Özkan1, İnsu Yılmaz2, Mine İncioğlu3, Haşim Boyacı4, Sibel Atış Naycı7, Aslıhan Yalçın8, Nazan Bayram9, Figen Deveci10, Didem Pulur5, Eylem Sercan Özgür7, Berna Dursun11, Yılmaz Bülbül12, Ebru Sulu13, Veysel Yılmaz1, Haluk Türktaş14
1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, İmmunoloji ve Allerji Bilim Dalı, Ankara
3Celal Bayar Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları AD, Manisa
4Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, Kocaeli
5Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, Erzurum
6İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, İstanbul
7Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, Mersin
8Erzurum Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Erzurum
9Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, Gaziantep
10Elazığ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, Elazığ
11Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
12Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, Trabzon
13Sureyyapasa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
14Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, Ankara

Giriş
Güncel klavuzlar, astımın ağırlığından çok kontrolü üzerine odaklanmıştır. Birçok dilde ve kültürde geçerliliği kanıtlanmış olan Astım Kontrol Testinin (AKT), Türkçe geçerliliği henüz gösterilmemiştir.
Amaç
Erişkin astımlı hastalarda AKT’ nin Türkçe versiyonun geçerlilik ve güvenilirliğini değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem
Çok merkezli bu çalışmada, polikliniklere başvuran 220 astım hastası çalışmaya alındı. İlk başvuruda (vizit 1), 10±2 gün sonra (vizit 2) ve 5±1 hafta sonra (vizit 3) hastalar AKT’ ni kendi başlarına doldurdu ve hekimler GINA kriterlerine göre astım kontrolünü değerlendirdiler.
Sonuçlar
AKT’ nin Türkçe versiyonun iç tutarlılık güvenilirliği 0.85 olarak bulundu (Cronbach alpha). Stabil hastalarda test-tekrar test güvenilirliği 0.85 idi. Hekimlerin değerlendirmesi ile AKT arasında iyi bir korelasyon vardı (r=0.70, p<0.001). AKT ile %FEV1 ve %PEF arasındaki korelasyon, sırası ile 0.27, p<0.001 and 0.33, p<0.001 idi. Kontrolsüz hastaları değerlendirmek için yapılan analizde Area under the curve (AUC), %92.1 bulundu. <= 19 AKT toplam puanı alındığında duyarlılığın %91 ve özgüllüğün ise %72.8 olduğu gösterildi.
Tartışma
AKT’ nin Türkçe versiyonu astımlı hastaların kontrolünü değerlendirmede güvenilir ve geçerli bir ölçektir. Kontrol altında ve olmayan hastaları değerlendirmede ve ayırt etmede kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Astım Kontrol Testi, geçerlilik, güvenilirlik

The Reliability and validity of Turkish version of Asthma Control Test

Mehmet Atilla Uysal1, Dilşad Mungan2, Arzu Yorgancıoğlu3, Füsun Yıldız4, Metin Akgün5, Bilun Gemicioğlu6, Gülcihan Özkan1, İnsu Yılmaz2, Mine İncioğlu3, Haşim Boyacı4, Sibel Atış Naycı7, Aslıhan Yalçın8, Nazan Bayram9, Figen Deveci10, Didem Pulur5, Eylem Sercan Özgür7, Berna Dursun11, Yılmaz Bülbül12, Ebru Sulu13, Veysel Yılmaz1, Haluk Türktaş14
1Yedikule Hospital For Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Ankara University, School Of Medicine, Department of Chest Diseases, Division of Allergy, Ankara, Turkey
3Celal Bayar University, Faculty of Medicine,Department of Chest Diseases, Manisa, Turkey
4Kocaeli University, Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, Kocaeli,Turkey
5Atatürk University, Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, Erzurum,Turkey
6Istanbul University, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, Istanbul,Turkey
7Mersin University, Faculty of Medicine, Mersin, Turkey
8Erzurum Govermental Hospital, Department of Chest Diseases, Erzurum, Turkey
9Gaziantep University, Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, Gaziantep, Turkey
10Elazig University, Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, Elazığ Turkey
11Atatürk Hospital For Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
12Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, Trabzon, Turkey
13Sureyyapasa Hospital For Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
14Gazi University, Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, Ankara, Turkey

Introduction
Current guidelines focus more on levels of asthma control rather than severity of asthma. The Asthma Control Test (ACT) has been validated for determining the status of control in many languages and cultures but not in Turkish.
Purpose
We aimed to evaluate the reliability and validity of Turkish version of ACT in an adult Turkish population with asthma.
Method
In this multicenter prospective study, 220 asthma patients who admitted to outpatient clinics were recruited. ACT was self-completed by the patients at admission (visit 1), after 10±2 days (visit 2) and 5±1 weeks (visit 3) and asthma control was assessed by the physicians according to GINA criteria.
Results
The internal consistency reliability of the Turkish version of ACT was found to be 0.84 (Cronbach’s alpha). Test-retest reliability was 0.85 in stable patients. There was a good correlation between ACT and physician’s assessment at admission (r=0.70, p<0.001). The correlation of FEV1% and PEF% with ACT at the first visit were 0.27, p<0.001 and 0.33, p<0.001, respectively. The area under the curve (AUC) was 0.91, with a sensitivity of 92.1% and a specificity of 72.8% for a score of <=19 for screening ‘uncontrolled’ asthma.
Conclusion
Turkish version of ACT is a valid and reliable tool to assess asthma control in patients with asthma in outpatient setting. It might be used to evaluate and discriminate asthma patients as “controlled” or “uncontrolled”.

Keywords: Asthma Control Test, reliability, validity


Sunum Detayları:  Oturum Adı: Astım ve Alerji
Oturum Başkanları: Füsun Yıldız, Kıvılcım Oğuzülgen
Tarih: 12 Nisan 2012, Perşembe
Saat: 14:00 - 15:30

Kapat

Yazdır