AbstractAgent [TPS-081]
Low Grade Gliomlar

Ramazan Durmaz, Murat Vural, Ersin Işıldı, Emre Özkara, Erhan Coşan, Metin Atasoy
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Eskişehir

Gliomlar primer intraserebral neoplasmaların en sık görülen tipidir. Gliomalar köken aldıkları hücrelere göre astrositik tümörler, oligodendroglial tümörler, mikst gliomlar ve epandimal tümörler olarak sınıflandırılırlar. Astrositomlar gliomlar içerinde ilk sırada yer alır. Diffüz infiltratif astrositomlar tüm primer beyin tümörlerinin %60 dan fazlasını oluştururlar. Dünya Sağlık Örgütü’ nün 2000 yılı tümör sınıflamasında astrositomlar 4 tipte sınıflandırılmışlardır. Grade I; benign, Grade II; low grade, Grade III; anaplastik, Grade IV; glioblastom. Anaplastik astrositomlar için 5 yıllık sağkalım süresi % 29.7, glioblastomlar için ise % 3.4 olarak bildirilmiştir.
Kliniğimizde 1980-2006 yılları arasında intrakraniyal low grade glioma nedeniyle 63 hasta opere edilmiştir. Bu hastaların 57’sinin takipleri yapılabilmiştir. En genci 4, en yaşlısı ise 76 yaşında olan hastaların 14’üne Grade I astrositom, 27’sine grade II astrositom ve 16’sına oligodendrogliom tanısı konmuştur. Tümör lokalizasyonu 10 hastada posterior fossa, 18 hastada frontal, 1 hastada fronto-temporal, 10 hastada temporal, 2 hastada fronto-temporo-parietal, 7 hastada parietal, 7 hastada temporo-parietal, 2 hastada ise fonto-parietal bölgedeydi. Hastaların postoperatif yaşam süreleri Kaplan-Meir metoduna göre değerlendirildi. Kümülatif median sağ kalım süresi 148 ay olarak tespit edildi. Bu süre Grade I ve II astrositomlarda 122 ay olup, oligodendrogliomlarda ise 222 aydı.

Anahtar Kelimeler: low grade glioma, sağ kalım süresi

Kapat

Yazdır